Правопис прислIвникIв. Пишемо разом orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13086


1. Прислiвники, утворенi поєднанням- прийменника з прислiвником:
282 Граматика: морфологiя, синтаксис вiднинi, вiдтепер, забагат о, на
вiчно, надовго, надалi, назавж ди, наскрiзь, насправдi, отак, отут,
повсюди, позавчора, поза торiк, потроху, утричi; , прийменника з
коротким (не- членним) прикметником: вiддавна, вост аннє,
вручну, до пiзна, замолоду, заново, звисока, згарячу, злiва, знову,
зрiдка, на швидку, помалу, сповна, спроста, але: в основному, в
цiлому, в головно му повна форма; прийменника з числiвником:
удвоє, утроє, у п ятеро, уперше, удруге, усьоме, удвох,
утрьох, ушiстьох, водно, заодно, поодин цi, спершу; прийменника iз
займенником: унiчию, утiм, навiщо, нащо, пе редусiм, почiм, почому,
але: до чого, за вiщо, за що (у ролi Додаткiв). Порiвняйте iз
займенниками: нi на що, нi за що; кiлькох прийменникiв iз будь- якою
частиною мови: удосвiта, завбiльшки, завдовж ки, знадвору, навздогiн,
навзнак, навкруг, навмисне, навпаки, навприсядки, навпростець, нав
стiж, наослiп, напоготовi, по завчора, попiдтинню, спiдлоба: кiлькох
основ (з прийменником чи без нього): босонiж, лiворуч, мимоволi, ми
мохiдь, мимохiть, насамперед, натщесерце, нашвидкуруч, обi руч,
очевидно, повсякчас, привсе людно, стрiмголов, тимчасово.
2. Складнi прислiвники, утворенi спо лученням часток аби-, анi-, де-,
чи-, що-, як- з будь-якою частиною мови: абиколи, абияк, анiскiльки,
анiте лень, анiчичирк, анiтрохи, дедалi, деiнде, декуди, чимало,
щоночi, щодня, щороку, щодуху, щонайви ще, щонайдужчий, щоправда, що
разу, якомога, якраз, якнайбiльше, якнайдужче, але: дарма що, поки
що, тiльки що, хiба що, чи що.

Правопис прислIвникIв. Пишемо разом orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13086