, с- orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12583


1. Перед глухими приголосними к, п, т, ф, х (словесна формула кафе Птах)
пишемо с-: сповiстити, сподобатися, сфото графувати, сконструювати,
ски нут и, схаракт еризуват и, стемнi ти, створити, схiд, спалах,
скраєч ку, спершу, спiдлоба, неспроста.
2. Перед усiма iншими приголосни ми, незалежно вiд вимови, та го
лосними пишемо префiкс з-: зцiлит и, зцiдит и, зсипат и, зсади ти,
зжарити, зж овкнути, зш ити, зчист ит и; зорати, зекономит и,
зорiєнт ува тися, зюрмитися, зєднатися.
3 .3 метою досягнення милозвучностi мовлення префiкс з- може видо
змiнюватися на зi-, зо-, зу-. Префiкс зi- пишемо, якщо корiнь слова
починається: сполученням кiлькох приго лосних: зiзнат ися,
зiбрат и, зiт х н у ти, зiш т овхнут и, зiскочи ти, зiгнут ий, зiщ
улений; сполученням губного та йото ваного: з iв я ли й , з iм ят
ий, зiбємо. Зрiдка вживається префiкс зо-: зом лiлий,
зопрiлий. У деяких словах префiкс зу-: зуст рiч, зуст рiт ися, зуси
лля, зухва ли й . _______________________________
__________________________________ Орфографiя 91 УКРАÏНСЬКА
МОВА Бувають варiанти i в одному словi: звечора та iзвечора, знову
та iзнову (префiкс iз- розмовний).

, с- orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12583