н-, -нн- у прислIвниках orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13092


Якщо в прикметнику чи дiєприк метнику, вiд яких утворився при слiвник, пишеться -к-, то в при слiвнику також буде -н-: валений шалено, юний юно, сУмний сумно, нежданий Неждано, бажаний бажано, ви званий виховано, замрiяний Омрiяно, вiдданий вiддано.
2 .3 -нн- пишуться прислiвники, ут воренi вiд прикметникiв з под
воєнням: старанний старанно, туман ний туманно, законний за
конно, щоденний щоденно, невб лаганний невблаганно, неска занний
несказанно, натхнен ний натхненно.
3. В окремих прислiвниках пишемо -нн- (ïх треба запамятати):
зрання, спросоння, навмання, по пiдтинню, попiдвiконню.

н-, -нн- у прислIвниках orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13092