Пряма мова перед словами автора orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13423


Якщо пряма мова стоïть перед слова ми автора, то вона береться в лапки, пiсля неï ставиться кома, або знак питання, або знак оклику, або три крапки (залеж но вiд характеру ре чення) i тире, а слова автора пишуть ся з малоï лiтери. П , а. Три бiди є у людини: смерть, ста рiсть i поганi дiт и , говорить украïнська народна мудрiсть. Нiщ о нам не коштує так дешево i не цiнується нами так дорого, як ввiчливiсть, нагадує Сервантес. П I а. Краще померти стоячи, нiж на колiнах жити! сказав учитель iсторiï дiтям (Б. Олiйник). П ? а. Куди ж це ви, мамо? сполоха но кинулись дiти. Куди ви, бабусю? онуки бiжать до ворiт. Де ти, батьку? кличу вiчно… Тiльки прiзвище на братськiй сим волiчнiй… символiчно (3 те. Б. Олiй ника ). П … а. I чужому научайтесь, й свого не цурайтесь… пан- народник так говоре й поспiша за море ( В. Са- мiйленко). Пряма мова в серединi слiв авто ра. Якщо пряма мова стоïть у середи нi авторського речення, то пiсля слiв автора ставиться двокрапка, пряма мова береться в лапки, а пiсля неï, пе ред другою частиною слiв автора, ста виться кома й тире або тiльки тире, якщо пряма мова речення питаль не, окличне чи мiстить три крапки. А : П , а. Iще блiда, iще мов крейда бiла, а наче й усмiхалась, лебедiла: От бачте, мамо, все i обiйш лося, i цiлува ла матерi волосся (Л . Костенко). _____ Граматика: морфологiя, синтаксис 433 УКРАÏНСЬКА МОВА А: П ! а. Я прощаюся з лiтом. I воно менi каже: Прощай! я i хитає над шляхом порожнiï гнiзда грачинi (Л. Костенко). А: П? а. Коли мене питають: Любиш рiки, рiчки, i рiчечки, i потiчки? вiдмовчуюсь: вони в менi навiки, а для мого народу на вiки… (В.Пiдпалий).

Пряма мова перед словами автора orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13423