Пряма I непряма мова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13417


Пiд час спiлкування часто виникає необхiднiсть вiдтворити чиєсь мовлен ня, передаючи не лише змiст, а й саму форму та iнтонацiю. у звязку з цим iснує кiлька спо собiв передачi чужого мовлення:
. пряма передача чужоï мови (пряма мова, дiалог); непряма передача
чужоï мови (не пряма мова, цитати).

Пряма I непряма мова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13417