ПовIй, вIтре, на ВкраÏну orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13710


Повiй, вiтре, на Вкраïну. Мотив вiрша навiяний народними пiснями, якi записував поет. З далекоï пiв нiчноï столицi думки автора линуть на Украïну, до коханоï дiвчини, що | кохати присягалась: Повiй, вiтре, на Вкраïну, Де покинув я дiвчину, Де покинув чорнi очi… Повiй, вiтре, з полуночi!.. Малює Руданський дорогi й рiднi йому краєвиди Украïни: Мiж ярами там долина, Там бiленькая хатина. ВфШ СПОВННИИ ТеПЛОТОЮ ïй о л в ИДïо, ванням, проинятии щирим почут юнака, серце якого не знаходц^ розради: Ть Вiтер вiє, вiтер вiє, Серце тужить, серце млiє. Вiтер вiє, не вертає, Серце з жалю розпукає. Найбiльшого визнання С. Рудансь кому принесли його вiршованi гум0- реСКИ-СПIВОМОВКИ. Близькiсть До народного духу, нацiональна коло ритнiсть спiвомовок роблять жар тiвливi писання Руданського безкон- куренцiйними в украïнськiй лiте ратурi (В. Погребенник). Готуючи до друку, як вiн називав приказки, автор подiлив ïх на рубрики: На чу жих, На своïх, На самих себе, виокремивши пiдроздiли: На моска лiв, На ляхiв-панiв, На жидiв, На циганiв тощо. За конкретними, нерiдко побутовими фактами, про ступають мiжлюдськi, мiжетнiчнi, становi стосунки, хиби нацiональноï вдачi. Тут гонорнi поляки, дури- свiти-цигани, хитрi чи боязкi євреï, злодiйкувато- зажерливi москалi, зледащiлi на панськiй службi й не ощаднi украïнцi. Руданський пiд креслює як позитивнi, так i не гативнi риси. Наявнi в нього iсто ричнi та полiтичнi гуморески. Спiв iснують у його творах розумнi и дурнi, пани й наймити, попи, ксьон дзи, мужики й запорожцi.

ПовIй, вIтре, на ВкраÏну orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13710