ПIп на пущI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13714


Пiп на пущi. Зображено епiзод з життя попа, який, начитавшись про аскетизм святих, вiдмову вiд усiх ра дощiв мирських, вирiшив таким чином урятувати й свою душу. Поп рощавшись iз громадою, пiп пiшов у пущу. Та повернувся звiдти вiн до сить швидко, бо: Привик до ковбаски, До чарочки горiлочки, До борщу, до кашки… Поет пiдкреслює невiдповiднiсть мiж проповiдями попа i його ситим, безтурботним життям.

ПIп на пущI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13714