ПервиннI прислIвники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13078


До первинних належить незначна кiлькiсть прислiвникiв вiд займенни кового утворення: мiсця: де, куди, звiдки, там, тут, туди, звiдти, всюди; часу: коли, тодi, вiдколи, доти, доки, поки, iнодi, завжди, тепер, потiм; причини: чому, тому; способу дiï: так, як, iнакше, нiяк, усяк, якось, ледве.

ПервиннI прислIвники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13078