Ознаки дIєслова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13046


1. Вид: недоконаний iржавiючий, лаючий, сяючий; доконаний скошений,
виголоМ ний, вiдкрит ий, загородженим.
2. Час: теперiшнiй чит аю чий, ходячий; V па[]iь минулий заморожений,
нений, збудований, п о зелен iв викинутий (лише два часи)- 266
Граматика: морфологiя, синтаксис
3. Стан: активний виконуючий, лежа чий, почорнiлий; , пасивний
створений, побаче ний, напоєний, доглянутий, споруджений.
4 . Може мати залеж нi слова (iмен ник, займенник, прислiвник):
вирощений у теплицi, змужнiлий в експедицiï, переможений нами,
до мальований давно.

Ознаки дIєслова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13046