Оксана Забужко нар. 1960 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13925


Народилася в Луцьку, закiнчила фiлософський факультет Киïвського унiверситету ïм Т. Шевченка. Профе сор, доктор фiлософських наук. Перша книжка Травневий iнiй* (1985). Згодом зявляються поетичнi збiрки Диригент останньоï свiчки (1990), Автостоп (1994), Новий закон Архiмеда (2000). Проза: Польовi дослiдження з украïнського сексу та Iнопланетянка, Дiвчатка. 813 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА Письменниця будує свiй власний поетичний свiт, у якому на першому планi завжди — яскрава особистiсть авторки. Чи не тому бiльшiсть ïï творiв речi бiографiчнi або такi, якi сприймаються як одкровення письменницi, ïï власний бiль, ïï особистi переживання. Тому очевид ними постають виразки на тiлi ук раïнського суспiльства. Ми потре буємо звернення до духовних дже рел, до вiчних архетипiв людськоï свiдомостi, до iсторичноï памятi сво го народу й загальнолюдських цiн ностей та iдеалiв.

Оксана Забужко нар. 1960 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13925