Оксана Пахльовська нар. 1956 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13927


Народилася 1956 року в Києвi. Закiнчила Московський державний унiверситет iменi М. Ломоносова. Доктор фiлологiчних наук, професор. Перша книжка Долина храмiв (1988). Iсторична тематика ареал зацiкавлень поетеси. У ï ï руслi логiчно звучить мотив життя i смертi. Це накладається на основне тло оповiдi це завжди Украïна або спогади, думки авторки про рiдну землю. У своïй творчостi поетеса з внутрiшнiм щемом торкається проб леми чорнобильськоï трагедiï, i заз начає, що це лихо стало можливим через те, що людина не усвiдомлює себе вiдповiдальною за ту землю, на якiй живе. У творчостi О. Пахльовськоï часто звучить екологiчна тема. Для ïï розк риття авторка використовує бiблiйнi образи й ремiнiсценцiï.

Оксана Пахльовська нар. 1956 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13927