ОсобовI значення дIєслова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13020


Субєкти дiï, якi беруть участь у Розмовi: субєкт-мовець мовець називає дiю, субєктом якоï є вiн сам (зна чення 1-оï особи); субєкт-слухач мовець називає дiю, субєктом якоï є слухач (зна чення 2-оï особи); Субєкт дiï, який не бере участi в розмовi: мовець називає дiю, субєктом якоï є той (те), про кого (про що) вiн го ворить (значення 3-оï особи). У кожноï людини є доля. Над кож ним iз нас тяжiє (3-я ос. одн.) Най вищий Закон Справедливостi, од наковий i в Космосi, i на Землi. Суть його в тому, що кожен, зрештою, одержує (3-я ос. одн.) по заслузi. Чинячи добро чи зло, ми потрап ляємо (1-а ос. мн.) пiд певнi закони, що дiють (3-я ос. мн.) бумерангом. У життi людина наче рухається (3-я ос. одн.) по спiралi, де на кожному новому витку пожинає (3-я ос. одн.) результати того, що вчинила (3-я ос., мин. час, жiн. роду, одн.) на поперед ньому. Тому в кожного має (3-я ос. одн.) бути (iнфiнiтив) розвинений внутрiшнiй контроль совiсть. Зло довго не забувається (3-я ос. одн.) i породжує (3-я ос. одн.) зло. Добро помножує (3-я ос. одн.) добро, торує (3-я ос. одн.) шляхом справедливостi, до якоï прагнуть (3-я ос. мн.) люди у всi вiки (К. Мотрич ).

ОсобовI значення дIєслова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13020