Олександр Iрванець нар. 1961 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13931


Народився 1961 року у Львовi- Освiту здобув у Дубнiвському педа Нова лiтература гогiчному училищi та Московському лiтературному iнститутi. Входив до лiтературного угруповання Бу-Ба- Бу. Видав збiрку Вогнище на дощi. Особливiсть творчостi: здатний звичайне явище розкрити як щось дивовижне. У творчостi письменника через автобiографiчну призму своє рiдно осмислюється проблема ма ленькоï людини: П ять мiльйонiв ковтають ранковi бульйони, ïх ковта, в свою чергу, голодне ранкове метро. Я солдат будiвельного батальйону. Я нiхто.

Олександр Iрванець нар. 1961 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13931