ОбжинковI пIснI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13455


Обжинковi пiснi супроводжували завершення жнив, працi на полi. Обжинки були часом радощiв за зiбраний урожай. Багато обжин кових пiсень зберегли елементи описiв обрядiв плетення вiнка з ко лоскiв, заряджання княгинi, проце сiï женцiв вiд поля до дому господа ря. Наприклад: Кругом, женчики, кругом Понад зеленим лугом Женчики кружинають, Пшеницi дожинають, Кiнець нивоньцi, кiнець, Будемо плести вiнець. То з жита, то з барвiнку На хорошую дiвку. В нашого господаря Та золотая брама. Мальованi одвiрки, Зробим сьогоднi обжинки. Свiти, мiсяцю, з рога, Щоб була видна дорога. Щоб з неï не зблудити, Вiночка не згубити.

ОбжинковI пIснI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13455