Новина orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13806


Новела Новина один з найха рактернiших зразкiв соцiально-пси хологiчноï новели. Тема твору вбивство батьком своєï дитини. Твiр написано на основi реальних подiй. У сусiдньому з Русо- вим селi сталося жахливе: чоловiк- вдiвець утопив меншу дочку, не маю чи змоги прогодувати двох малолiт нiх дiвчат. Ц я новина облетiла навколишнi села. Письменник побував там, розмовляв зi старшою дiвчин ою ґандзею, яка вмовила батька не губити ïï. Саме вiд неï В. Стефаник i Дiзнався про страхiтливi подiï, якi незабаром вiдтворив у новелi. Головна увага в творi зосереджена На психологiчному вмотивуваннi дiй Риця Летючого. Твiр розпочинаєть- Ся 3 розвязки повiдомляється страшна новина про дiтовбивство. Для автора було головним вмотиву вати злочин батька. Сюжет новели оснований на показi тих змiн, що вiдбувалися в психiцi селянина. При зiставленнi реальних подiй з ïх художнiм осмисленням стає помiт ною глибина художнього узагальнен ня конкретних фактiв. Письменник пояснює трагедiю нестерпним голод ним iснуванням нещасного чоловiка. Та найголовнiше це показ мораль них страждань бiдняка, котрий не змiг вiдкинути навязливу iдею про мертвих дiтей i скоïв злочин. Фiнал твору глибоко емоцiйний. Уве черi батько виходить з дочками надвiр. Довгий огненний пас пiк у серце й голову, камiнь давив на груди, вiн скреготав зубами, аж гомiн лугом роз ходився . Меншу дiвчинку вiн кинув у рiчку, а старшу, ґандзуню, вiдпустив, ще й бучок дав у руки, щоб могла вiдби тися вiд собак. Порадив ïй батько най нятися до людей за няньку, а сам пiшов до мiста заявити про злочин, вчинений з любовi до людей, якi страждали.

Новина orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13806