Невласне пряма мова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13431


Невласне пряма мова це т. зв. внутрiшнє мовлення, яке передає ав тор думками свого лiтературного ге роя. Невласне пряма мова, або вiльна непряма мова, роздiловими знаками (лапками) не видiляється. Наприклад: Махно цiкавий слухати такi iсторiï. Не густо зустрiнеш у життi таких Яворницьких! За тятий, видно, дiд! Воскрешає сла ву минулих вiкiв, задля неï живе, всьому свiтовi поклав розповiсти про лицарiв козацькоï республiки. Цiлi томи про ту козаччину пона писував, всi перекази про запорозь ких чаклунiв- характерникiв по збирав, i сам став як характер ник. Нiчого, кажуть, не боïться… I самою поставою, кремезнiстю, ву сами живий запорожець! I на Махна в сумовитiм роздумi дививсь [Яворницький]. Ти люди- на-легенда, чому ж дiла твоï чорнi? Чому жадоба руйнацтва така ду жа, така могутня в тобi? Чи свiт iде до того? До того, що на сцену виступають тiльки двоє Руй- нач i Будiвник… Але знати б тобi: зайнятий руйнуванням неминуче деградує… ( О. Гончар).

Невласне пряма мова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13431