НевIдмIнюванI Iменники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12819


До невiдмiнюваних iменникiв належать:
1. Загальнi та власнi назви iншомов ного походження з кiнцевим:
* -а (-я): алiлуя, ам плуа, боа, буржуа, бра, Нiкарагуа, Дюма, Золя;
* -о: адажiо, бароко, бюро, iнтермецо, жабо, кiно, лiбрето, метро,
маест ро, сироко, трюмо, фламiнго, Брно, Бордо, Палермо, Осло, Токiо,
але: пальто вiдмiнюється як звичай ний iменник середнього роду;
* У(-ю): авеню, iнт ервю, какаду, кенгуру, меню, парвеню, фрау, шоу,
Баку;
* е(-є): алое, ат ельє, каш не, пенсне, Рантьє,
резюме, турне, фойє, шосе, Гете, Гейне, Д ант е, Оноре;
* -i: вiзавi, ж алюзi, журi, колiбрi, ледi, Парi, попурi, т аксi, шасi,
Пуччинi, Тбiлiсi, Н агасакi. УВАГА! У таких iменниках кiнцевi голоснi
звуки не ви ступають закiнченнями, вони входять до складу основи.
2. Iншомовнi загальнi назви осiб жiночоï статi, iмена та прiзвища
з кiнцевим приголосним: мадам, мiс, мiсiс, Ж аклiн, Джон сон, Шмiдт,
але: Нiнель Нiнеллю.
3. Росiйськi прiзвища на -их, -ово, -аго: Черних, Коротких, М ирських,
Бєлово, Острово, Живаго.
4. Украïнськi жiночi прiзвища на -о та на приголосний: до
Остапенко Раïси; з Остапчук Вiкторiєю; задля Денисенко
Лари си; при Хрипко Iннi; до Кравець Алли; Гордiйчук Олесi, але
чоловiчi прiзвища вiдмiнюються: до Остапенка Сергiя; з Остапчу- ком
Валерiєм; у Сiненченка Сергiя.
5. Не вiдмiнюються буквенi та комбi нованi абревiатури: ЮНЕСКО, ФIФА,
МВС, мiськвно, але: на БАМi, з МХАТом, до БАКу, лавсаном, у рагсi;
абревiатури типу заввiддiлу, зав кафедри, комроти, обленерго; назви
машин i механiзмiв, до складу яких уходять i цифровi позначення: КП-
4, АН-24, ДТ-54, ТУ-154.

НевIдмIнюванI Iменники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12819