НенаголошенI голоснI [о] та [у] orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12524


У сильнiй i слабкiй позицiï цi зву ки вимовляються чiтко. Наближення ненаголошеного [о] до [i/] найчастiше буває перед наголошеним складом з [у] або [i]. Способи перевiрки: Поставити в сильну позицiю пiд наголос: [.голубка] голубка, бо голуб [розумниï] розумний, бо розум [ро*стут] ростуть, бо зрослий Змiнити слово так, щоб у наступ ному складi не було наголошеного у чи i: [ко*жух] кожух, бо кожушина [зо*зул'а] зозуля, бо зозулястий [собi ] собi, бо собою ЗАПАМЯТАЙТЕ! Слова, що лишено з у: буряк, ворушити, мармур, парубок, пурхати, яблуко, яблуня.

НенаголошенI голоснI [о] та [у] orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12524