Назви сортIв рослин, вин, порIд тварин orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12606


Назви сортiв рослин, фруктiв, ово чiв, квiток у спецiальнiй лiтературi пишуться з великоï лiтери: карт опля Ч арiвниця, виноград Лiдiя, яблуня Китайська золота рання, морква Нантська, малина Мальборо, аґрус Слава Микiльська, пшениця Днiпропет ровська-521, тюльпан Чорний принц, троянда Марiя-Луïза. Примiтка. У текстах, не перевантажених назвами сортiв рослин, овочiв, фруктiв, Щ назви беруться в лапки або пишуться з ма лоï лiтери й без лапок: полуниця Вiк торiя, жоржина Свiтлана, бузок Угор I Орфографiя ський: яблунi бiлий налив, антонiвка, бойкен; сливи ренклод, угорка; вишнi литовка, шпанка. Загальновiдомi сорти вин i ïхнi назви не сприймаються як iндивiду альнi й пишуться з малоï лiтери: бордо, мускат , портвейн, рислiнг. Назви марок вин пишемо з великоï лiтери: вина Перлина степу, Чор ний доктор, Сонячна долина. Назви порiд тварин пишемо з малоï лiтери: корови холмогорка, симентал ка; собаки болонка, сенбернар, бульдог; коти сибiрський, ан горський, свiйський; конi ваго воз, рисак, верхова порода; свинi миргородська, бiла степова.

Назви сортIв рослин, вин, порIд тварин orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12606