НайдавнIшI чергування голосних orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12531


Украïнська мова, як i iнш i сло вянськi, успадкувала й зберiгає чер гування голосних, що сформувалися на прасловянському ґрунтi або ж ви никли в процесi iсторичного розвит ку самоï мови.

НайдавнIшI чергування голосних orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12531