НароднI оповIдання orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13471


Народнi оповiдання образнi опо вiдi про найрiзноманiтнiшi подiï та вигадки з реального життя, що веду ться вiд iменi учасника чи очевидця. У сучаснiй народнiй творчостi по бутують уснi оповiдання про видат них людей державних дiячiв, письменникiв, акторiв.

НароднI оповIдання orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13471