Написання [а], що походить з давнього [о] orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12526


У сучаснiй лiтературнiй мовi є кiлька слiв, у коренях яких ужи вається звук [а], що походить з давнього (етимологiчного) [о]. Тут слiд памятати: Пiсля г, к, х давнiй звук [о] змiнився на [а] переважно перед наголоше ним складом з [а]: багато, багат ир ( багач), гаразд, гарячий, гарячка, каж ан, качан, ха зяïн , ха ля ва та в похiдних: хазяйнуват и, по-хазяйськи, качан- ний, збагачення, гарячкувати тощо. У деяких словах давнiй [о] збе рiгається; богат ир (с и л а ч ), борсук, гончар, козак, ком ин, кот уш ка, коровай, кропива, лопат а, монастир, ота ман, оренда, погон, пором, солдат, сло вяни, компот , холоша.

Написання [а], що походить з давнього [о] orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12526