синтаксичний спосIб orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12885


Найпоширенiшим є перехiд у прикметники дiєприкметникiв, якi при цьому втрачають своï дiєслiвнi характеристики: змарнiлий, задоволений, даний.
Лексико-синтаксичний спосiб Золота (осiнь), залiзна (воля), зая ча (душа), вовчий (апетит).

синтаксичний спосIб orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12885