МорфологIчний розбIр прийменника orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13114


Схема розбору: Частина мови (службова). ^Група за походженням: похiдний чи непохiдний. ^ Група за будовою: простий, склад ний, складений. Група за значенням (якi смисловi вiдношення виражає). 3 формою якого вiдмiнка вжито в Реченнi. Зауваження до правопису. Зразок розбору Мрiють крилами з туману Лебедi рожевi, Сиплять ночi у лимани Зорi сургучевi. Заглядає в шибку казка Сивими очима, Материнська добра ласка В неï за плечима. В. Симоненко. З (туману) прийменник, не похiдний (первинний), простий, ужито з формою родового вiдмiнка, виражає просторовi вiдношення. За (плечима) прийменник, не похiдний (первинний), простий, ужито з формою орудного вiдмiнка, виражає просторовi вiдношення.

МорфологIчний розбIр прийменника orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13114