МорфологIчнI ознаки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12928


Морфологiчнi ознаки питальних та вiдносних займенникiв збiгаються. Займенники хто, що, скiльки не мають роду i числа, змiнюються ли ше за вiдмiнками. Займенники який, чий, котрий змiнюються за родами, числами та вiдмiнками, як прикметники.

МорфологIчнI ознаки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12928