МорфемIка orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12692


Морфемiка (вiд грецького тпог- рке форма) роздiл мовознавства, що вивчає склад (будову) слова. Слово можна подiлити на наймен шi частинки звуки i склади: визвольний: [в]-[и]-[з]-[в]-[оНл'Нн]-[и]-[ i ]; виз-воль-ний. Але вони значення не мають. Це ж слово можна подiлити на iншi частини, кожна з яких має певне значення: ви-з-воль-н-ий. Так, наприклад, частинка -воль- має таке ж значення, як i в словi воля; -ий вказує на те, що це слово чоловiчого роду, стоïть у називному вiдмiнку однини тощо. Ось таку найменшу значущу час тину слова називають морфемою. У словi визвольний 10 букв, 9 звукiв, З склади i 5 морфем. Морфеми прийнято позначати спе цiальними умовними значками: ” префiкс корiнь закiнчення А суфiкс А постфiкс, iнтерфiкс ШродженiШ, с^часнШ, уважнiсть, пддарувати, влiтку, зшсоно^авсгп^,

МорфемIка orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12692