Крапку з комою ставимо orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13341


Крапку з комою ставимо мiж час тинами складносурядного речення, якщо вони далекi за змiстом або ускладненi, тобто мають своï роздiловi знаки: Встала й весна, Чорну землю сонну розбудила, Уквiтчала ïï ряст ом, Барвiнком укрила; I на полi жайворон, Соловейко в гаï Землю, убрану весною, Вранцi зустрiчають. Т. Ш евченко. Все зрадiло, стрiчаючи день; i день зрадiв, розцвiтаючи, ясний, теплий, погожий (П анас М ирний).

Крапку з комою ставимо orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13341