Книги Старого заповIту orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13518


Бiблiя, як бачимо, справдi є збiр кою книг, якi написанi в рiзнi часи, Рiзними авторами, у рiзних жанрах Та стилях i навiть рiзними мовами. Бiблiя одна з найстародавнiших, найулюбленiших i найвiдомiших у свiтi книг. Книги Бiблiï це канон, збiрка священних богонатхненних текстiв, визнаних церквою як непорушний, Непомильний закон вiри та моралi. Давньоєврейською мовою писано бiльшу частину Старого заповiту, ок ремi фрагменти арамейською. Жодного тексту, писаного рукою свя щенного автора, не збереглося. Усi оригiнали втрачено. До нас дiйшли тiльки пiзнi списки, скопiйованi текс ти з усiма похибками, якi трапляють ся пiд час переписування.

Книги Старого заповIту orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13518