Книга ПриповIстей Соломонових orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13522


Книга Приповiстей Соломонових належить до лiтератури премуд ростi. На початку книги проголо ш ується ïï ц iль пiзнати пре мудрiсть, зрозумiти голос розуму, дати простодушним мудростi. Автор цих приповiстей Соломон, син ца ря Iзраïлевого Давида. Уважають, що цар Соломон є автором трьох ти сяч приповiдок. На його думку, справжня мудрiсть це знання бо жих заповiдей i втiлення ïх у щоден ному життi. Книга подає уроки розу мовоï культури, вона апелює до розуму людини, до унiкальноï здат 491 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА ностi людськоï свiдомостi дисциплi нувати саму себе, долаючи власну сваволю, як-от: Не стримуй добра потребуючому, Коли в силi твоєï руки це вчинити. Не сварися з людиною дармо, Якщо злого вона не вчинила тобi. Хто уста своï стереже, той душу свою береже. Тлумачення й коментування Бiблiï почалося в сивiй давнинi. На сьогоднi вченi встановили, що Старий заповiт це збiрка iсторичних документiв, народних легенд, юридичних та релi гiйних законiв, якi вiдносяться до рiзних епох.

Книга ПриповIстей Соломонових orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13522