КиÏвський лIтопис orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13540


Далi опис подiй веде Киïвський лi топис, у якому докладно розповi дається про велике лихолiття Русь коï землi наскоки хижих орд, що переросли у вiйну без перерви, та внутрiшнє безладдя в державi, яке настало внаслiдок князiвських мiжу собних вiйн. Князям, що дбають ли ше про особисту користь i сваряться мiж собою за княжий стiл, лiтопи сець протиставляє Володимира Мо- номаха, який турбується про єднiсть ______ Прадавня лiтература 501 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА усiх руських земель. Киïвський лiто пис охоплює подiï з 1118 до 1200 рр.

КиÏвський лIтопис orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13540