Iсторична проза orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13465


Народна проза, увiбравши риси свiтогляду украïнцiв, дає можливiсть сягнути глибин далекого минулого наших предкiв, зрозумiти ïхнiй спосiб мислення та свiтовiдчуття. Ос новнi жанри iсторичноï прози: леген да, переказ, народнi оповiдання, бу вальщина.

Iсторична проза orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13465