Групи прийменникIв за будовою orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13104


Простi: в, на, з, по, для, пiд, над, мiж, перед, мимо, коло, кiнець. Складнi: помiж, попiд, понад, посе ред, поза, з-над, з-пiд, з-промiж, заради, задля, навколо, поблизу, обабiч, уздовж. Складенi: згiдн о з, у звязк вiдповiдно до, залеж но вiд, незваок ^ чи на, за винятком.

Групи прийменникIв за будовою orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13104