Групи дIєслIв за характером вираження видового значення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13002


Дiєслова недоконаного й доконано го виду здебiльшого (але не завжди) утворюють видовi пари: iти прийти, наголошувати ”на голосити, розкидати розкидати. Дiєслова, що мають видовi пари: писати переписати, виступа ти вист упит и, стукати стукнути, витирати витер ти, спинити спиняти, шукати знайти. Одновидовi: тiльки недоконаного виду: чергувати, ворогуват и, чекати, переслiдуват и, поваж ати, зале жати, покрикувати; тiльки доконаного виду: схаменутися, стрепенутися, на терпiтися, насумуватися, зару читися, наврочити, вiдшумiти. Двовидовi дiєслова можуть вира жати доконаний i недоконаний вид (залежно вiд контексту): атакувати, гарант уват и, адресу вати, авансуват и, ранити, вийти- Учитель велiв учню сiсти (доко наний). С овiст ь велит ь д от рим уват ися норм м оралi (недоконаний).

Групи дIєслIв за характером вираження видового значення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13002