ГраматичнI ознаки Iменника orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12759


Iменник має ряд граматичних оз нак, якi вирiзняють його з-помiж iн ших частин мови. Значення предмет ностi виражається морфологiчними категорiями роду, числа, вiдмiнка.

ГраматичнI ознаки Iменника orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12759