ГраматичнI особливостI вIдносних прикметникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12851


1. Ознака вiдносних прикметникiв незмiнна, вона не може виражати ся в
бiльшiй чи меншiй мiрi, як у якiсних. Тому цi прикметники не мають
ступенiв порiвняння, змен- шено-пестливих i згрубiлих форм.
2. Вiдноснi прикметники не мають антонiмiчних пар, не можуть спо
лучатися з прислiвниками, вiд них не утворюються iменники з абс
трактним значенням.
3. Усi вiдноснi прикметники ПОХIДНI. Найчастiше вони утворюються вiд
iменникiв: батькiвська порада, житловий комплекс, туристськi
маршрути, травяний килим, народний iнс трумент, книжкова крамниця. У
звязку з цим вони вступають у синонiмiчнi вiдношення типу: яблучний
сiк сiк з яблук; безхмарне небо небо без хмар; зрошувальний канал
канал для зрошування; деснянськi береги береги Десни.

ГраматичнI особливостI вIдносних прикметникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12851