Граматичне оформлення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13217


Оклична iнтонацiя (вищий порiв няно з неокличними реченнями ТњН з видiленням слова, яке вира жає емоцiï): Яка мiж нами райдуга стояла! Яка мiж нами прiрва пролягла! Л. Костенко. ”Наявнiсть вигукiв: скiльки струн в душi дзвенить! Ах, скiльки срiбних мрiй лiтає! В якi слова людськi ïх влить?! Олександр Олесь.
3. Наявнiсть окличних часток вигу- кового, займенникового, прислiв
никового походження: Нехай не гасне свiт науки! (П. Кулiш). УВАГА!
Не плутайте типи речень за метою вислов лювання (розповiднi,
питальнi, спонукаль нi) i за емоцiйним забарвленням (неоклич- нi,
окличнi). Неокличнi: Без мови рiдноï, юначе, й народу нашого
нема. Пiсню колискову я складаю знову. (Зтв. В. Сос юри) т=-i О
слово рiдне, хто без тебе я? (Д Павличко)
| Чуєте, скiльки вогню в нашiй мовi, в жар-
кому, гарячому, гарному словi? (Л. Перво- ^-1майський) Як парость
виноградноï лози, плекайте мову (М. Рильський). Шануйте коми
кожноï пiр'ïну (Д. Павличко). Окличнi: ï ï Уклiн
чолом народу, що рiдну мову нам о зберiг! д Рiдна мова в рiднiй школi!
(З тв. О. Олеся) Чому, коли шукаєш слово, чому одне бри нить
сльоза?! (I. Драч) Ну, що ти знов менi розкажеш, о красно мовний друже
мiй?! (. Плужник). Любiть красу своєï мови, звучання слiв i
за пах слiв! (Т. Мас єн ко) О слово! Будь мечем моïм! Нi,
сонцем стань! (Олександр Олесь)

Граматичне оформлення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13217