Граматична будова словосполучення I його значення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13171


Словосполучення, що виражаI0ТЬ назву предмета та його ознаку: 308 ” | Граматика: морфологiя, синтаксис окий? чий? в о цвiт яблунi, зошит учня, прохан ня приïхати, кава по-львiвськи. Словосполучення, що виражають дiю. Дiя та ïï обєкт: кого? що? Г 1 О шанувати ветеранiв, наказати встати. Дiя та ïï адресат: кому? чому? Г I О написати синовi, присвятити батькiвщинi. Дiя та ïï iнтенсивнiсть: наскiльки? якою мiрою? Г i О квiтнути буйно, зникати швидко. ‘ Дiя та ïï спосiб: як? о читати вголос, поводитися чемно. Дiя та ïï мiсце: Де? I ——- 1 о ПеРебувати поблизу, розкласти на столi. Дiя та ïï час: коли? як давно? I } О зустрiчатися пiсля урокiв, вiдвiдувати впродовж року. Словосполучення, що виражають ознаку. Ознака та ïï мiра: якою мiрою? —————1

надзвичайно важливий, майже холодний; Ознака та час ïï появи
або вияву: як довго? як давно? 1 О знайомий з дитинства, зелений
завжди.

Граматична будова словосполучення I його значення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13171