ФонетичнI варIанти Iнших частин мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12555


Пiсля приголосних уживаються частки би, же, пiсля голосних б, ж: прочитав би прочитала б як же що ж ходiм же казала ж Перед приголосними вживаються форми дiєслiв на -ся, перед голос ними на -сь: дивлюся на рiчку дивлюсь у рiчку; повернемося вранцi повернусь уранцi, але пiсля приголосних завжди пи шеться -ся: посмiхайся, посмiхається, посмi хаєшся, посмiхався. Нормативнi варiанти прислiвникiв: ранiше ранiш; попереду попе ред; звiдкiля звiдкiль звiдки; вiдтiля вiдтiль.

ФонетичнI варIанти Iнших частин мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12555