ДробовI числIвники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12980


Дробовi числiвники вимагають ро дового вiдмiнка однини: три четвертi гектара, двi третi книж ки, одна третя поля. Якщо до складу мiшаних чисел увiйшли слова половина, чверть, то форма iменника визначається чи слiвником, що означає цiлi числа: два з половиною мет ри, пять з чвертю годин.

ДробовI числIвники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12980