Доля, Муза, Слава триптих orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13650


На противагу раннiм творам, у яких поет часто докоряв своïй долi, пiз- нiй Шевченко усвiдомлено п рийм ає шлях, накреслений найвищою си* 566 Нова лiтература ^ i вважає його правильним та ДОК' достойним: Ми не лукавили з тобою, Ми просто йш ли; у нас нема Зерна неправди за собою. Як перед алтарем престолом Всевишнього звучать цi слова своєрiдним звiтом лю дини за пройде ний шлях, пройнятi пророчо- твор чим самопрозрiнням.

Доля, Муза, Слава триптих orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13650