Дитячий фольклор. КолисковI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13506


Колисковi пiснi лiричнi пiсевн твори, якi виконує матiр (батько чи iнший член родини) над колиско10 дитини для того, щоб ïï приспати. Д один з найдавнiших жанрiв нароДво1 словесностi. У минулому цi пiснi в конували не тiльки для того, приспати дитину, а й оберегти и зла, сприяти здоровю та швИДк ^ ростовi. У колискових пiснях СО це iстота, яка має заспокоïти ДиТ приспати ïï. 480 Усна народна творчiсть Ходить Сон коло вiкон, А Дрiмота коло плота, Та й питає Сон Дрiмоту: Де ми будем ночувати? Де хатина теплесенька, Де дитина малесенька, Там ми будем ночувати, Дитиночку присипляти. У багатьох колискових мотив при сипляння повязаний ще з одною на- пiвмiфiчною iстотою котом. Кiт у словянських культах символ обере гу дому (спить на печi, стереже спокiй, не вiдходить далеко вiд дому, завжди повертається). Крiм того, кiт спить бiльшу частину доби. З цим був по вязаний звичай класти кота в колис ку перед тим, як туди клали дитину. Коте сiрий, коте бiлий, Коте волохатий, Ходи вже до хати Дитиноньку колихати, Дамо тобi папи Да у твоï лапи. Магiчну силу присипляти дитину мають у колискових птахи (голуб, зо зуля), вiтер, трави (рута, м ята, хре- Щатий барвiнок та iн .) Другу, сучаснiш у групу колиско- Вих> називають побутовою. У центрi Цих творiв не тiльки сама дитина i Магiчна дiя слова на ïï рiст, здоровя, Щастя, а й свiт, у якому дитина живе, ~~~ ïï дiм, родина. У цих пiснях в папiвказкових рисах описана мальо вана колисочка iз золотими вервеч ками, мальованими бильцями, шов ковими подушечками й пелюшками, зображено риси побуту, елементи суспiльного життя.

Дитячий фольклор. КолисковI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13506