Число IменникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12767


Бiльшiсть iменникiв має два числа однину i множину. Це назви предметiв, якi пiддаються лiчбi й здатнi поєднуватися з кiлькiсними числiвниками: сiм рокiв, три столiття, пять га зет, два озера, троє кошенят, кiлька поезiй, девятеро учнiв. Iменники, що мають форми одни ни i множини, передають кiлькiсне протиставлення один багато: дорога дороги: вечiр вечори; традицiя традицiï; край краï. Для вираження категорiï числа iменники мають систему закiнчень, Що попарно протиставляються в кож- нњМу вiдмiнку: краïна краïни, краïни краïн, краïнi краïнам, краïну краïни, краïною краïнами, у краïнi у краïнах. Iменники, у яких не виявляються ознаки обчислюваностi, мають лише однину або лише множину.

Число IменникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12767