ЧислIвники тисяча, мIльйон, мIльярд orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12976


Числiвники тисяча, мiльйон, мi льярд вимагають родового вiдмiнка множини: тисяча дорiг, мiльйон примiрникiв, мiльярд жителiв планети.

ЧислIвники тисяча, мIльйон, мIльярд orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12976