Чигирине, Чигирине orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13624


Чигирин повiтове мiсто (тепер районний центр Черкаськоï областi). Пiд час Визвольноï вiйни украïн ського народу 1648-1654 рр. було резиденцiєю гетьмана Богдана Хме льницького. Спостерiгаючи руïни Богдановой столицi, поет ставить пи тання собi й своïм сучасникам, на яке не знаходить вiдповiдi: За що ж боролись ми з ляхами? За що ж ми рiзались з ордами? За що скородили списами Московськi ребра? Край неволi та байдужих як д0 власноï долi, так i до долi Батькiвщи ни рабiв, край колишньоï козаць коï звитяги: … заснува Вкраïна, Буряном укрилась, цвiллю зацвiла, В калюжi, в болотi серце прогноïла… Неодноразово у творах цього перi оду Шевченко звертається до постатi Богдана Хмельницького, i оцiнка дiяльностi гетьмана у Шевченковiй спадщинi неоднозначна: Великий, славний… та не дуже.

Чигирине, Чигирине orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13624