Чергування [о] з [е] пIсля шиплячих та [J] orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12541


Пiсля шиплячих ж, ч, ш, щ та й мо жуть вживатися о, е або ж чергуватися. УВАГА! Дивiться на наступний приголосний: твердий вiн чи мякий (теперiшнiй або давнiй). Пишемо е: перед мякими приголосними: вечеря, нiженька, честь, боєць; перед складом з голосним [и], що по ходить з давнього i (у росiйськiй мовi вiдповiдник и): пшениця, шести, щетина; перед шиплячими: баєчка, копiєчка, дiжечка. Пишемо о: перед споконвiчно твердими не- шиплячими: шовк, щока, жолудь, бджола, пшо но, знайомий, гайок, чоло; 75 УКРАÏНСЬКА МОВА перед складом iз голосним [и], що походить з давнього и (у росiйськiй мовi вiдповiдник м): чотири, чорний, жовтий. Послiдовнiсть чергування голос них [о], [е] пiсля шиплячих та Щ iнодi порушується. Це буває в таких випадках: у рядi вiдмiнкових форм iменникiв за аналогiєю: свiжостi, бiльшостi (бо молодостi); у прикметниках i дiєприкметниках: рожевий, сходжений; проте в деяких iз них маємо [о] (з ненаголошеним суфiксом): грошовий, бойовий, сторожовий; у запозичених словах: чек, жетон, шеф, чемпiон, жертва; у деяких словах [е] закрiпилося за традицiєю: черга, кочерга, черпак, черговий, щедрий, чекати, шепотiти. ПОРIВНЯЙТЕ! вечеря звечора ш ести шостий ж ен и ти ж онатий боєць бойовий черниця (монахиня) чорниця (ягода)

Чергування [о] з [е] пIсля шиплячих та [J] orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12541