Чергування голосних у коренях дIєслIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12533


е о: нести носити, везти во зити, брести бродити; е i: летiти лiтати, пекти випiкати, гребти загрiбати: i а: лiзти лазити, сiсти садити; i и: сiдати сидiти, лiпити липнути; е и 0 (нуль звука): беру ви бираю брати; терти на тирати тру; о а: ломити ламати, перемог ти перемагати. УВАГА! Щодо чергування о а: [о] переходить в [а] в коренях дiєслiв перед на голошеним складом з [а]‘, дiєслово з [о] означає одноразову закiнчену дiю (допомогти що зробити?); дiєслово з [о] вказує на тривалу або багаторазову дiю (допо магати що робити?).

Чергування голосних у коренях дIєслIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12533