Чергування голосних orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12528


Чергування це постiйнi зако номiрнi змiни звукiв в однiй i тiй самiй частинi слова. Чергування бувають: Iст оричнi (дуже давнi, причини яких можна пояснити за допомогою iсторичних фонетичних законiв). П о зи ц iй нi (залежать вiд позицiï звука в словi).

Чергування голосних orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12528