БурлацькI пIснI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13504


Бурлацькi пiснi. У перiод Руïни й пiзнiше, особливо пiсля скасування крiпацтва 1861 року, зявилася ще одна суспiльна верства бурлаки. Ними ставали люди, що не мали власноï хати чи притулку, поневiря лися по чужих землях, шукаючи за собiв для прожиття, а також колишнi козаки, що пiсля знищення Сiчi, не маючи дому, рятувалися вiд розпра ви з боку росiйськоï влади. Бурлака ми ставали так само утiкачi- крiпаки, а також тi, що втiкали вiд рекрутчи ни. У Росiï бурлаками називали робiтникiв, що тягали рiчковi судна. В Украïнi слово бурлака має iнше, бiльш узагальнене значення бе3. домна самотня людина, як правило не одружена або яка з певних причин покинула сiмю. Найбiльшу групу бурлацьких пi сень становлять пiснi про життя втi качiв вiд крiпаччини. Основнi ïх мо тиви тяжка праця, поневiряння на чужинi, мiзернiсть тимчасових заро бiткiв, злиднi, нарiкання на злу долю. Та забiлiли снiги, забiлiли снiги… Щ е й дiбровонька (2) Та заболiло тiло, бурлацьке бiле, Ще й головонька (2) Нiхто не заплаче по бiлому тiлу По бурлацькому (2) Нi отець, нi мати, нi брат, нi сестриця Нi жона його (2).

БурлацькI пIснI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13504