Букви алфавIту orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12481


Графiчний знак, що служить для позначення на письмi звука, нази вають буквою, або лiтерою (вiд латинського Ш(i )ега), або графемою. УВАГА! Звуки ми вимовляємо й чуємо. Букви пишемо й бачимо.

Букви алфавIту orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12481