Борис IллIч ОлIйник нар. 1935 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13892


Уже з перших своïх збiрок поет постав перед читачем як спi вець геро ïчноï теми. Навчаючись у попередникiв i старших колег, вiн наполегливо шукав власних ходiв у вирiшеннi проблеми. Микола /льницький Народився Борис Iллiч Олiйник 22 жовтня 1935 року в селi Зачепилiвцi на Полтавщинi. Пiсля закiнчення Новосанжарськоï середньоï школи навчався в Киïвському унiверситетi на факультетi журналiстики. У 1962 роцi вийшла перша поетична збiрка Бють у крицю ковалi, а в 1964 роцi збiрка Двадцятий вал, вiдзначена Республiканською комсомольською премiєю iм. Миколи Островсь- кого. Збiрка Стою на землi (1975) удостоєна Державноï премiï СРСР. У 1979 роцi Борис Олiйник вiдзначений Шевченкiвською премiєю за збiрку поезiй Сива ластiвка. Ця ж премiя була присуджена в 1985 роцi поету за збiрку У дзеркалi слова (1981) та поему Дума про мiсто (1982). Образ матерi в збiрцi Бориса Олiй ника Сива ластiвка змальовано iз синiвською любовю i свiтлою па мяттю до рiдноï неньки. Саме цьому присвячений цикл Сиве сонце моє, який складається з девяти вiршiв. У ньому мати невсипуща сiльська трудiвниця. Вона й синовi передає свою любов до працi. Вiн називає не ню найнiжнiшими словами: сива ластiвка, сиве сонечко. У цьому циклi образ матерi не асоцiюється з Украïною, вiн набуває, за словами критикiв, планетарного звучання: Як ти несла всесвiт оцей важкий на собi! За звичаєм, годилося б поховати матiр бiля отчоï могили. Але батько загинув на вiйнi, про нього нагадує Тiльки прiзвище на братськiй символiчнiй… У Пiснi про матiр прозвучала вiчна тема вiдходу, коли мати Посiяла людям лiта своï, лiтечка житом, Прибрала планету, послала стежкам споришу, Навчила дiтей, як на свiтi по совiстi жити, Зiтхнула полегко i тихо пiшла за межу. 785 / Дiти й онуки засмученi. сполоханi. Мити а любойiо й нiжнiстю звер тасться до них а останнiми словами: А я вам лишаю асi райдуги iз жури плями, i срiбло на травах, i золото на колосках. Ненька не залишає по собi на щадкам нiяких скарбiв, але розкри ш и перед НИМИ свою iциру душу, снос розумiння справжнiх цiнностей життя.

Борис IллIч ОлIйник нар. 1935 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13892